Naar inhoud
thuisloket ocmw

Registratie huurovereenkomst

huurhuis
Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet in voege getreden. Een verandering die gevolgen heeft voor veel huurders en verhuurders. Ook het verplicht registreren van huurcontracten onderging enkele wijzigingen.

Je huurovereenkomst laten registreren? Niets dan voordelen!

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je als verhuurder verplicht om de huurovereenkomst te laten registreren. De registratie houdt in dat je de overeenkomst en de plaatsbeschrijving in 3 exemplaren moet voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid, d.i. het vroegere registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de woning of het appartement gelegen is.

Gratis registratie

De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract. Hij moet dat doen binnen de 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Kosten voor een laattijdige registratie zijn altijd ten laste van de verhuurder.

Gevolgen niet-registratie

Bij huurovereenkomsten van lange termijn (9 jaar), kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, zolang de huurovereenkomst na de termijn van 2 maanden niet is geregistreerd. De opzegging zal dan ingaan op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

 

Waar registreren?

Kantoor Rechtszekerheid Turnhout

Gemeentestraat 11

2300 Turnhout

0257/816.90   ( 9 tot 12 uur )

rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be

 

Voor meer info surf je naar www.myrent.be voor  of bel je naar het contactcenter van de FOD Financiën: tel. 0257 257 57.

Datum van het bericht: woensdag 27 maart 2019

Alle nieuws