Naar inhoud
thuisloket ocmw

Meedenken over het stedenbouwkundige beleid. Iets voor jou?

computeranimatie luchtfoto
Heb je interesse om de volgende zes jaar een positieve bijdrage te leveren aan de adviesvorming op stedenbouwkundig vlak in Lille en Kasterlee? Stel je dan kandidaat voor de intergemeentelijke GECORO.

Elke gemeente moet belangrijke beslissingen nemen over ruimtelijke planning. Ze moeten ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken en oplossingen zoeken voor allerhande ruimtelijke vraagstukken. Voor advies over deze dossiers doen gemeentebesturen beroep op de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Omdat de ruimtelijke vraagstukken in Lille en Kasterlee gelijklopend zijn en om de objectiviteit te vergroten hebben beide gemeentes beslist om een intergemeentelijke commissie op te richten. Lille en Kasterlee zijn nu op zoek naar gedreven inwoners om gestalte te geven aan dit adviesorgaan.

Heb je interesse om de volgende zes jaar een positieve bijdrage te leveren aan de adviesvorming op stedenbouwkundig vlak in Lille en Kasterlee? Stel je dan kandidaat voor de intergemeentelijke GECORO.

We zoeken:

 • deskundigen: dit zijn mensen die beroepshalve, door hun studies of ervaringen kunnen aantonen dat zij enige deskundigheid hebben opgebouwd over bouwen, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, huisvesting, landmeten, …
 • inwoners van Lille of Kasterlee, die moeten voorgedragen worden uit:
  • verenigingen van werknemers
  • verenigingen van zelfstandige ondernemers, werkgevers en/of middenstand
  • verenigingen van landbouwers
  • milieu- en/of natuurverenigingen
  • verenigingen uit de sector toerisme/recreatie

Ook wie effectief of plaatsvervangend lid was in de voorbije legislatuur mag zich opnieuw kandidaat stellen.

Heb je interesse? Dien dan je gemotiveerde kandidatuur in bij één van de sociale geledingen tot wie je behoort. De verenigingen dragen op hun beurt via een gemotiveerde brief minstens twee kandidaten voor. Deskundigen kunnen via een gemotiveerde brief hun kandidatuur rechtstreeks indienen bij de dienst stedenbouw van Lille of Kasterlee.

Datum van het bericht: vrijdag 26 april 2019

Alle nieuws