Naar inhoud
thuisloket ocmw

Opmaak Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk

Kleine Nete
De Vlaamse Regering keurde in maart 2019 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk. Van 30 april tot 28 juni wordt er een publieke consultatie over deze startnota georganiseerd.

Met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zet de Vlaamse overheid belangrijke stappen vooruit in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem.

Het Vlaamse Departement Omgeving organiseert van 30 april tot 28 juni 2019 een publieke consultatie over deze startnota. Je kan de start- en procesnota inkijken via www.omgevingvlaanderen.be/grup, in het gemeentehuis van Lille of op de infomarkten. Tot 28 juni 2019 kan je schriftelijk opmerkingen formuleren op de start- en procesnota door:

  • digitaal te reageren via www.omgevingvlaanderen.be/grup,
  • een brief af te geven tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis,
  • een aangetekende brief te sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Je kan ook kennis maken met het planvoornemen en suggesties doen voor de alternatieven die in het kader van de planmilieueffectenrapportage onderzocht zullen worden op één van de vier infomarkten. Je bent tussen 17 en 20 uur doorlopend welkom op:

  • dinsdag 4 juni in de Zaal ’t Hof (Grote Markt 41, Herentals)
  • donderdag 6 juni in het Ontmoetingscentrum De Vrede (Lichtaartseweg 131, Sint-Jozefs-Olen)
  • woensdag 12 juni in Gemeenschapscentrum De Volle Vaart (Vaartkom 6, Grobbendonk)
  • donderdag 13 juni in het Ontmoetingscentrum Lichtaart (Schoolstraat 31, Lichtaart).
Datum van het bericht: maandag 29 april 2019

Alle nieuws