Naar inhoud
thuisloket ocmw

Verbalisanten zien toe op bouwvoorschriften

woning in aanbouw
De gemeente Lille wil het naleven van bouwvoorschriften beter gaan controleren. Hiervoor tekende de gemeente in op de intergemeentelijke dienst handhaving ruimtelijke ordening van IOK. Vorige donderdag legden twee intergemeentelijke verbalisanten ruimtelijke ordening de eed af bij de burgemeester.

De twee zullen de handhavingsambtenaar van de gemeente ondersteunen. De bevoegdheden van de verbalisanten ruimtelijke ordening zijn erg ruim. Ze kunnen net zoals de politiediensten vaststellingen doen op privéterrein en ze kunnen herstelvorderingen inleiden. Dit betekent dat ze kunnen afdwingen dat illegale constructies worden afgebroken en dat de oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Indien nodig kunnen ze ook werkzaamheden stilleggen.

De nieuwe regelgeving rond handhaving ruimtelijke ordening legt meer bevoegdheden bij de gemeenten. Veel inwoners storen zich erg aan bouwovertredingen. Door sterk in te zetten op handhaving wil de gemeente inbreuken in de toekomst voorkomen en iedereen duidelijk informeren over wat wel en wat niet kan. Een aangename woonomgeving is belangrijk voor iedereen. Het hoofddoel is het herstel van de goede ruimtelijke ordening en niet het sanctionerend optreden op zich. Sancties worden enkel gehanteerd als het de enige manier is om de effectiviteit te garanderen. De verbalisanten zijn ook expliciet bevoegd om raadgevingen en aanmaningen te geven. Deze zachte handhavingsinstrumenten bieden vaak al een oplossing en vermijden een verder handhavingstraject met verbalisering of sanctionering.

Voor klachten en meldingen rond bouwmisdrijven kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening. De gemeente controleert welke vergunningen er zijn en welke voorschriften er gelden. Indien nodig gaan de inspecteurs ter plaatse om vaststellingen te doen.

Datum van het bericht: dinsdag 04 juni 2019

Alle nieuws