Naar inhoud
thuisloket ocmw

Ingrijpende werken Rechtestraat en Wechelsebaan

N153
Van juli tot oktober zijn er werken in de Rechtestraat en op de Wechelsebaan. Tussen de Kerkstraat en de brug over de E34 wordt het asfalt volledig vernieuwd.

Van augustus tot oktober plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken op de belangrijke verkeersader N153 (Rechtestraat/Wechelsebaan). Tussen de Kerkstraat en de brug over de E34 wordt het asfalt volledig vernieuwd. De N153 zal enkele dagen volledig afgesloten zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt samen met de gemeente en de buurgemeentes een omleiding uit voor het doorgaande verkeer.

Tijdens de werken worden het asfalt en de wegmarkering volledig vernieuwd. Het asfalt van het fietspad tussen de Gierlebaan en de brug met de E34 wordt ook vernieuwd. AWV en de gemeente werken al lang aan een veilig fietspad tot aan het grondgebied Malle. Hiervoor is er samenwerking met de nutsmaatschappijen omdat ook de riolering moet worden aangepakt. Dit project is helaas een verhaal van lange adem. Daarom worden nu deze noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De fietssuggestiestroken in het centrum worden wel verbreed naar 1,75 meter.

Planning

Hieronder vind je de planning zoals ze tot nu gekend is. We houden je ook op de hoogte via de gemeentelijke communicatiekanalen. Bewoners brengen we voor de aanvang van de werken per brief op de hoogte.

Fase 0 – kruispunt Kerkstraat tot Valvekenstraat

  • Ter voorbereiding op het vervangen van het asfalt past Fluvius alle riooldeksels aan in de Kerkstraat en op de Wechelsebaan.
  • De gemeente legt in eigen beheer een fietsenstalling aan ter hoogte van basisschool Het Trapleerke en het kruispunt met de Kerkstraat. De gemeente zorgt in het centrum ook voor enkele plantvakken langs de weg.
  • Door de beperkte ruimte die er is zo goed mogelijk in te vullen, willen we de veiligheid in het centrum verhogen.

Hinder: In juli stellen we na Lille Kermis beurtelings verkeer in met tijdelijke verkeerslichten om de werken in eigen beheer uit te voeren. In augustus is er twee à drie weken beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten voor de werken van Fluvius.

Fase 1 - kruispunt Kerkstraat (incl.) tot kruispunt Gierlebaan (excl.)

  • AWV breekt de rijweg volledig op, vernieuwt het asfalt en legt de parkeerplaatsen opnieuw aan. Er komen fietssuggestiestroken van 1,75 meter.

Hinder: De rijweg wordt volledig afgesloten van 28 oktober tot 1 november 2019

Fase 2: kruispunt Gierlebaan (incl.) tot brug E34 (excl.)

  • AWV breekt de rijweg volledig op en vernieuwt het asfalt en de wegmarkering.

Hinder: De rijweg wordt volledig afgesloten gedurende drie nachten. Van 23 tot 25 oktober 2019 is de weg tussen 20.30 uur en 6 uur afgesloten. Elke nacht wordt er ongeveer 500 meter afgesloten. Overdag is doorgaand verkeer mogelijk. Bewoners kunnen ‘s nachts hun woningen niet bereiken in het tracé waar gewerkt wordt.Datum van het bericht: maandag 24 juni 2019

Alle nieuws