Naar inhoud
thuisloket

Fietsstraat in elke schoolomgeving

De technische dienst van de gemeente brengt de signalisatie aan.
Onze technische dienst is gestart met het aanbrengen van signalisatie in toekomstige fietsstraten. Vanaf de Strapdag op 20 september voeren we in elke schoolomgeving een fietsstraat in om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen.

Om de veiligheid in de schoolomgevingen te verhogen, voeren we in de omgeving van al onze scholen fietsstraten in. De bevolkingsbevraging van dit voorjaar toonde aan dat een grote meerderheid van onze inwoners meer ruimte wil voor de zwakke weggebruiker in de dorpscentra. Met deze maatregel spelen we graag in op deze vraag.

De fietsstraten worden ingevoerd vanaf de Strapdag op 20 september 2019 voor een proefperiode tot 30 juni 2020. Tussentijds volgt er een evaluatie en indien nodig komen er aanpassingen. In de bijlage onderaan vind je de juiste locatie van alle fietsstraten.

Wat mag er in een fietsstraat?

In een fietsstraat mogen gemotoriseerde voertuigen fietsers niet inhalen. Je mag er maximaal 30 km/u rijden. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan (tweerichtingsverkeer) gebruiken.

Buurtbewoners en de scholen verspreiden mee de boodschap

Alle buurtbewoners ontvangen een affiche in de bus over de geldende regels in een fietsstraat. Door de affiche op te hangen, helpen ze om meer draagvlak te creëren en burgers te informeren over de geldende regels in een fietsstraat. De scholen hebben zich geëngageerd om alle leerlingen de regels te leren die gelden in een fietsstraat. Op deze manier zijn alle kinderen ermee vertrouwd tegen de invoering op de Strapdag.

Save Charter

Deze ingrepen zijn enkele van de concrete maatregelen van het Save Charter waarin het gemeentebestuur zich engageert om onder meer de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren.

Denk mee na over de mobiliteit in onze gemeente

In september organiseren we twee vrije inloopmomenten waarbij inwoners op een kaart de knelpunten, kansen en ideeën kunnen aanduiden om zo input voor het nieuwe mobiliteitsplan te verzamelen. Wil jij je stem laten doorwegen op het mobiliteitsdebat? Dan is dit je kans!

  • 16 september 2019: van 15.30 tot 20 uur in GBS Het Trapleerke Lille, Rechtestraat
  • 23 september 2019: van 15.30 tot 20 uur in GBS Gierle, Kloosterstraat
Datum van het bericht: maandag 09 september 2019

Alle nieuws