Naar inhoud
thuisloket ocmw

Deponeer je ongebruikte luiers in De Luierbox

Voorstelling Luierbox
Is jouw baby uit zijn luiers gegroeid? Deponeer de ongebruikte luiers dan in De Luierbox in het gemeentehuis en in de bibliotheek van Lille. We schenken ze aan kwetsbare gezinnen.

Luiers zijn een zware kost in het budget van alle jonge ouders, maar voor gezinnen in armoede is de aankoop van luiers dikwijls een onoverkomelijke last. De Luierbox wil kwetsbare gezinnen ondersteunen door ongebruikte overschotten van luiers in te zamelen en te verdelen. De Luierbox is een project van Huis van het Kind Middenkempen. Het project loopt in Lille en zes andere gemeenten.

Sinds 1 oktober 2019 staat De Luierbox in het gemeentehuis en in het OCMW. De box van het OCMW is ondertussen verhuisd naar de bibliotheek van Lille. Niet-gebruikte luiers deponeer je in de luierboxen. Je mag ze ook afgeven op het consultatiebureau van Kind en Gezin. Huis van het Kind hoopt de eerste 3 maanden al veel reactie te krijgen op de oproep zodat ze vanaf januari 2020 pakketjes per maat kunnen gaan verdelen.

De regioverpleegkundigen van Kind en Gezin, de diensten kraamhulp, de KringKruidenier van Herentals en lokale verenigingen die gezinnen in armoede ondersteunen, verdelen de pakketten. Wie het project extra draagkracht wil geven met een donatie of een activiteit om geld in te zamelen, mag contact nemen met coördinator An Van Mechelen via huisvanhetkind@isom.be

Datum van het bericht: donderdag 14 november 2019

Alle nieuws