Naar inhoud
thuisloket

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Aanpassing proefopstelling - Snelheidsremmende maatregelen in Valvekenstraat en Groeneweg - Goedkeuring

De burgemeester van de gemeente Lille maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 november 2019 volgende beslissing heeft genomen:

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Aanpassing proefopstelling - Snelheidsremmende maatregelen in Valvekenstraat en Groeneweg - Goedkeuring

Deze beslissing treedt op 9 december 2019 in werking.

De beslissing ligt ter inzage in het gemeentehuis en je vindt ze ook hieronder.

Datum van het bericht: maandag 09 december 2019

Alle nieuws