Naar inhoud
thuisloket

Wij vieren, wij zijn Lille!

De kindergemeenteraadsleden presenteren het nieuwe logo.
‘Wij vieren, wij zijn Lille’. Dat is de boodschap die centraal staat in het Lilse meerjarenplan. Een nieuwe huisstijl onderstreept het belang dat we hechten aan onze vier dorpen: Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande.

We investeren stevig in elk van onze vier dorpen.

In ons meerjarenplan staan klassiek de projecten die we in de komende zes jaar willen realiseren. Maar we zijn ambitieuzer dan dat. We stippelden een visie uit voor de komende twaalf jaar. We doen niet aan kortetermijndenken. We hebben een plan klaar om onze vier prachtige dorpen op de rails te zetten voor de toekomst. We tonen gedrevenheid en willen samen met de inwoners van Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande koers zetten naar 2031.

Vaak is een meerjarenplan een ingewikkeld en onleesbaar document. Maar dat is niet langer zo in Lille. In de voorstellingsbrochure die vandaag of morgen in je bus zit zeggen we klaar en duidelijk wat we willen realiseren. Wil je nog meer weten? Check dan www.lille.be/meerjarenplan

Duurzaam, bruisend, veilig, verbonden en sterk bestuurd

Elke actie in ons meerjarenplan hebben we gekoppeld aan een of meer duurzaamheidsdoelstellingen, de zogenaamde SDG’s. Het plan bevat vijf hoofddoelstellingen die onze ambities duidelijk maken. We willen een duurzame, bruisende, veilige gemeente zijn waar verbondenheid en open communicatie centraal staan. Met sterk bestuur willen we dit waarmaken. Per doelstelling vind je onze visie op lange termijn terug en concrete acties voor deze legislatuur.

Een wensbeeld voor elk dorp

Het gemeentebestuur geeft aan dat de wensbeelden voor elk dorp belangrijk zijn. Met zo’n wensbeeld wil het bestuur samen met haar inwoners een toekomst schetsen voor elk dorp.  

Het wensbeeld Wechelderzande en het wensbeeld Lille-Poederlee hebben inderdaad al vorm. In het meerjarenplan zijn ook budgetten voorzien om concreet aan de slag te gaan. In Wechelderzande gaan we investeren in Hof d’Intere en de voormalige pastorij. Het park, het kasteel en de pastorij moeten echt iets van en voor de Wechelaar worden. In Lille maken we werk van het zwembad, breiden we gemeenteschool het Trapleerke uit en zoeken we samen met onze inwoners naar een geschikte invulling voor de site van het oude zwembad en het OCMW. In Poederlee hebben we geld voorzien om de omgeving rond de kerk te vergroenen en de site van de Heggekapel op te waarderen. We willen Poederlee met al z’n troeven toeristisch op de kaart brengen. In Gierle starten we ook met een wensbeeld omdat we samen met onze inwoners willen nadenken over wat er moet gebeuren met de versleten parochiezaal Sint-Jan, de verouderde turnzaal Brulens en de site aan de Molenvelden.

We investeren als een verstandige huisvader. We verhogen de personenbelasting en onroerende voorheffing niét en toch houden we onze leenlast zeer laag. Elk jaar investeert het gemeentebestuur 3,65 miljoen euro voor de realisatie van alle projecten uit het meerjarenplan. Over de volledige legislatuur gaat het om 22 miljoen euro. Geld dat we investeren in onze mensen, in onze straten en pleinen en in onze verenigingen, activiteiten en infrastructuur.

Wij vieren, wij zijn Lille!

Niet alleen in het meerjarenplan ook in de huisstijl wil het gemeentebestuur tonen dat alle vier de dorpen belangrijk zijn. 

Onze gemeente bestaat uit vier prachtige dorpen. Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande zijn vier dorpen met eigen tradities, eigen troeven en geweldige mensen. En daar mag je best trots op zijn.

Onze vier dorpen en die fierheid wilden we ook zien in onze huisstijl. Daarom deze nieuwe huisstijl. We wilden een verbindend symbool creëren voor onze inwoners en de bezoekers van onze gemeente. We willen een nog sterkere dynamiek teweegbrengen tussen de vier dorpen.

De vier stippen in het logo staan symbool voor onze vier dorpen. De kleuren ertussen, dat is alles wat ons verbindt. Alles wat het leven in onze gemeente aangenaam maakt. Ruimte en natuur, gemoedelijk samenleven, feesten, samenzijn, sport en recreatie. En al die dingen samen vormen één sterk symbool, één sterke gemeente.

Het bijhorende communicatieconcept rond het idee ‘wij vieren’ benadrukt opnieuw de samenhang tussen onze dorpen. Wij vieren, wij zijn Lille. Tegelijkertijd is het een knipoog naar de typische levenslust die onze inwoners typeert.

‘Wij vieren’ kunnen we telkens koppelen aan inhoudelijke thema’s. Zo kunnen we alles beschrijven wat onze gemeente mooi maakt. Wij vieren het leven, wij vieren onze tradities, wij vieren het samenzijn, wij vieren onze lokale helden… Kortom, we kozen voor een huisstijl en een communicatieconcept die eigenheid, eenheid en collectieve trots uitstralen.”

Op de Facebookpagina van de gemeente is een mooi filmpje te zien om de nieuwe huisstijl te lanceren.

Datum van het bericht: woensdag 11 december 2019

Alle nieuws