Naar inhoud
thuisloket

Meer weten over wilsverklaringen?

Persoon die document ondertekent
Guy Hannes stelt vast dat er veel misverstanden zijn over de soorten wilsverklaring, de gebruikte termen en de wettelijke bepalingen. Op donderdag 6 februari 2020 komt hij om 13.30 uur naar de bib in dorp Lille om toelichting te geven.

De vooruitgang van de geneeskunde zorgt ervoor dat we steeds langer leven. We worden
ook steeds meer geconfronteerd met langdurige ziektebeelden. Kwaliteit van leven
wordt dus alsmaar belangrijker. Veel mensen beginnen zich dan ook de vraag te stellen
of ze hun eigen wensen op papier kunnen zetten. Guy Hannes gaat de documenten verduidelijken en situeren binnen een bredere kijk op vroegtijdige zorgplanning. Want goede zorg is meer dan enkel het invullen van een document.

Deze lezing wordt aangeboden door de seniorenraad in samenwerking met Vormingplus Kempen en is gratis. Wel graag inschrijven via de bib (bibliotheek@lille.be – 014 88 19 20).

Datum van het bericht: maandag 13 januari 2020

Alle nieuws