Naar inhoud
thuisloket

Subsidiereglement terugbetaling ontleningskost gebruik geluidsmeter - goedkeuring

De burgemeester van de gemeente Lille maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 januari 2020 volgend reglement heeft aangenomen:

Subsidiereglement terugbetaling ontleningskost gebruik geluidsmeter - goedkeuring

Deze beslissing treedt op 29 januari 2020 in werking.

De documenten liggen ter inzage in het gemeentehuis en je vindt ze ook hieronder.

Datum van het bericht: woensdag 29 januari 2020

Alle nieuws