Naar inhoud
thuisloket

Opgepast voor de padden!

Bruine kikker
Tussen februari en eind april vindt de paddentrek plaats. Padden trekken dan massaal naar beken, poelen en vijvers om zich voort te planten. Waar padden oversteken, plaatsen we borden om trager te rijden. De rijsnelheid van voertuigen veroorzaakt namelijk veel slachtoffers.

Tijdens de paddentrek kunnen we beroep doen op enkele vrijwilligers die padden overzetten, maar ook jij kan helpen om padden te redden. Pas je snelheid met de wagen aan. Bij snelheden hoger dan 30 kilometer per uur sneuvelen amfibieën door het aanzuigeffect van het voorbijrazende verkeer. Met borden vragen we iedereen om traag te rijden in de zones waar padden oversteken. Bedankt om in deze zones maximaal 30 kilometer per uur te rijden tussen 19 uur en 7 uur. Je redt er heel wat padden mee!

Help bij het overzetten

Wil je ook een handje toesteken bij het overzetten van de padden? Neem dan contact op met Sonja Verhulst, één van de vrijwilligers. Dat kan op 0485 516 094 of via sonja@sverhulst.be.

De padden steken enkel over als het avond is, als het regent of zeer vochtig is en als de temperatuur minstens 8 graden is. Vanaf er een paddentrek wordt verwacht, zetten onze vrijwilligers nadarhekken zichtbaar voor het verkeer. Het is dus niet nodig zelf de hekken te verzetten. Meer informatie vind je op www.hylawerkgroep.be.

Datum van het bericht: maandag 24 februari 2020

Alle nieuws