Naar inhoud
thuisloket

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Proefopstelling - Plaatsing tractorsluis in trage weg Balsakker 58-60 - Goedkeuring

De burgemeester van de gemeente Lille maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 maart 2020 volgende beslissing heeft genomen:

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Proefopstelling - Plaatsing tractorsluis in trage weg Balsakker 58-60 - Goedkeuring

Deze beslissing treedt op 23 maart 2020 in werking.

De beslissing ligt ter inzage in het gemeentehuis en je vindt ze ook hieronder.

Datum van het bericht: maandag 23 maart 2020

Alle nieuws