Naar inhoud
thuisloket

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Proefopstelling - Invoeren van een knip in trage weg Balsakker 58-60 - Goedkeuring

De burgemeester van de gemeente Lille maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 mei 2020 volgende beslissing heeft genomen:

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Proefopstelling - Invoeren van een knip in trage weg Balsakker 58-60 - Goedkeuring

Deze beslissing treedt op 18 mei 2020 in werking.

De beslissing ligt ter inzage in het gemeentehuis en je vindt ze ook hieronder.

Datum van het bericht: maandag 18 mei 2020

Alle nieuws