Naar inhoud
thuisloket

Gedeeltelijke opheffing captatieverbod

overzichtskaart
Naar aanleiding van de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in een aantal onbevaarbare waterlopen gestegen, tot boven het vooropgestelde drempelpeil. Dit is niet op alle plaatsen in de provincie zo, waardoor het geldende captatieverbod in een aantal stroomgebieden nog van kracht blijft.

Op 4 juni 2020 stelde gouverneur Cathy Berx een tweede uitbreiding van het captatieverbod in voor onbevaarbare waterlopen. Op basis van peil- en debietmetingen, uitgevoerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen 6 weken in een aantal stroomgebieden zijn gestegen tot boven de vooropgestelde drempelpeilen.

De neerslag van afgelopen weken was echter niet gelijk verdeeld over de provincie Antwerpen, en bij uitbreiding over Vlaanderen. Voor sommige stroomgebieden blijft daarom het captatieverbod nog behouden. 

De gedeeltelijke opheffing van het captatieverbod geeft de mogelijkheid aan sectoren die afhankelijk zijn van oppervlaktewater uit de betrokken stroomgebieden om opnieuw beperkt water te capteren. De gouverneur benadrukt dat het algemene watersysteem slechts beperkt is hersteld en dat overdreven captaties de waterpeilen snel onder druk kunnen zetten. De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt door middel van automatische peilmeters continu de waterpeilen op. Zodra het vooropgestelde drempelpeil opnieuw wordt bereikt kan het captatieverbod terug worden ingevoerd. Hierbij wordt steeds het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte” toegepast.

Waar is het captatieverbod nog van toepassing?

Het captatieverbod is van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in volgende stroomgebieden: Groot Schijn (gedeeltelijk), Weerijs (gedeeltelijk), Mark (gedeeltelijk)Maasbekken, Netebekken Kleine Nete (gedeeltelijk), Grote Nete (uitgezonderd segment 1e categorie), Vrouwvliet en Antitankgracht. Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder, De Vlaamse Waterweg. Voor de precieze locatie van de afgebakende stroomgebieden wordt verwezen naar de kaart hieronder.

Meer info via  www.provincieantwerpen.be/waterlopen.

Datum van het bericht: vrijdag 17 juli 2020

Alle nieuws