Naar inhoud
thuisloket

In 2021 voert Lille grijze container in

Grijze container
Op 1 januari 2021 voert onze gemeente de grijze container in voor restafval. De gemeente stapt hiervoor in het DIFTAR-project van IOK Afvalbeheer. Door te kiezen voor DIFTAR wil de gemeente haar afvalberg verkleinen en de kosten voor afvalverwerking beperken en eerlijker verdelen.

Afvalberg verkleinen

Met DIFTAR betaal je per kilo voor je restafval en gft. Lille is de 26ste van de 29 IOK-gemeentes die kiest voor DIFTAR. Vanaf 2021 zal hierdoor bij 92% van de Kempenaren het aangeboden restafval en gft gewogen worden. DIFTAR is één van de redenen waarom de Kempense gemeenten al jaren de laagste restafvalcijfers van Vlaanderen hebben.

Lille is hierop een uitzondering. Lille heeft in de Kempen al jarenlang het meeste restafval per inwoner. Dat betekent concreet dat elk jaar zeer veel geld van de Lilse belastingbetaler verdwijnt voor de verwerking van afval. Door te kiezen voor DIFTAR wil de gemeente haar afvalberg verkleinen en de kosten voor afvalverwerking beperken en eerlijker verdelen. Wie meer afval produceert, moet meer betalen. 

De aanrekening per kilo van restafval en gft is een extra stimulans om afval te voorkomen en beter te sorteren. In vergelijkbare gemeentes daalt het aangeboden restafval gemiddeld 30% na de invoering van DIFTAR. Bij gft (keuken- en tuinafval) is de daling nog sterker, gemiddeld 50%. Zo verkleint onze afvalberg en dalen de kosten voor afvalverwerking. Er zal dus meer belastinggeld nuttig besteed kunnen worden. 

De vervuiler betaalt

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is een andere belangrijke drijfveer om DIFTAR in te voeren. Nu weegt de huisvuilzak bij het ene gezin 4 kg en bij een ander gezin 9 kg. Ieder gezin betaalt evenveel voor dezelfde afvalzak. Ook de aanbieding van een gft-container kost evenveel voor ieder gezin, één scheursticker. Maar in de ene gft-container wordt 5 kg aangeboden, in een andere 25 kg. Het ene gezin draagt dus minder bij aan de kosten voor de verwerking van afval, dan een ander. Gezinnen die veel afval aanbieden zullen met DIFTAR een hogere afvalfactuur hebben dan gezinnen die minder afval meegeven en bijvoorbeeld gft zelf composteren. Niemand betaalt graag voor het afval van een ander.

De kosten voor afval in Lille worden momenteel voor het overgrote deel (60%) uit de algemene middelen betaald. Slechts 40% van de kosten voor het ophalen, aanvaarden en verwerken van het afval worden rechtstreeks door de vervuiler betaald. Het gemeentebestuur streeft naar een andere verhouding, waarbij gezinnen meer rechtstreeks betalen voor een deel van hun afval. De verhouding waar Lille met DIFTAR naar wil streven is 60% van de afvalkosten voor de inwoners (de vervuiler betaalt) en 40% van de afvalkosten uit de algemene middelen. Zo wordt ieder gezin zelf verantwoordelijk voor zijn eigen afval.

Het is onvermijdelijk dat de afvalfactuur voor veel inwoners iets duurder wordt. Daar zijn we eerlijk in. Afvalverwerking kost nu eenmaal geld. Daar moet iedereen zich ook van bewust zijn. Maar het overgrote deel van de factuur gaan gezinnen zelf in de hand hebben. DIFTAR is een directe stimulans om beter te sorteren en afval te voorkomen. Afvalstromen die kunnen gesorteerd worden, kunnen gratis of tegen een lage kostprijs aangeboden worden. PMD heeft bijvoorbeeld een veel lager tarief en voor papier en karton, glas, textiel, metaal .… moet je helemaal niet betalen.”

Tegemoetkomingen

De gemeente voorziet in haar voorstel financiële tussenkomsten voor verschillende groepen zoals gezinnen met jonge kinderen, inwoners met medische problemen, onthaalouders of scholen. De gemeente plant verschillende inforondes in het najaar om alle inwoners duidelijk te informeren over hoe DIFTAR in de praktijk wordt uitgerold.

Het antwoord op de meest gestelde vragen

De invoering van DIFTAR roept veel vragen op en bij sommigen zelfs enige ongerustheid. We geven je graag meer informatie in onze FAQ (veel gestelde vragen).

Datum van het bericht: maandag 08 juni 2020

Alle nieuws