Naar inhoud
thuisloket

Tijdelijke politieverordening - Verlenging - Zonaal parkeerverbod voor organisatie wekelijkse woensdagmarkt Lille - Goedkeuring

De burgemeester van de gemeente Lille maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juni 2020 volgende beslissing heeft genomen:

Tijdelijke politieverordening - Verlenging - Zonaal parkeerverbod voor organisatie wekelijkse woensdagmarkt Lille - Goedkeuring

Deze beslissing treedt op 23 juni 2020 in werking.

De beslissing ligt ter inzage in het gemeentehuis en je vindt ze ook hieronder.

Datum van het bericht: dinsdag 23 juni 2020

Alle nieuws