Naar inhoud
thuisloket

Provincie Antwerpen maakt werk van autoluwe fietsroute Herentals-Turnhout

Herentals, Lille, Kasterlee, Turnhout en provincie Antwerpen tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de autoluwe fietsroute tussen Herentals en Turnhout
Van Herentals naar Turnhout fiets je binnenkort over de autoluwe fietsroute via Lille en Kasterlee, een route van ruim twintig kilometer. Enkele factoren verhinderen op korte termijn de realisatie van een fietsostrade. Met de autoluwe fietsroute komt provincie Antwerpen met een alternatief concept.

Bij de herziening van het fietsostradenetwerk in 2015 bleken twaalf belangrijke fietsverbindingen niet langs een lijninfrastructuur te lopen, zoals bijvoorbeeld een spoorlijn of waterloop, of was een realisatie op korte termijn niet mogelijk door ruimtelijke aspecten zoals het doorkruisen van een natuurgebied. Het is daarom dat de provincie Antwerpen op zoek ging naar een alternatief, namelijk de autoluwe fietsroute.

Eén van zo’n autoluwe fietsroute realiseert de provincie Antwerpen op het traject Herentals-Turnhout, en dit als voorlopig alternatief voor de fietsostrade F102 Herentals-Turnhout. De aanleg van de fietsostrade langs de spoorlijn is momenteel geen optie omwille van het kruisen van een natuurgebied en een militair domein. Met een autoluwe fietsroute zal toch vanaf het station in Herentals tot net voorbij het station in Turnhout een vlotte fietsverbinding gerealiseerd worden.

Om deze autoluwe fietsroute te realiseren gaat de provincie Antwerpen zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande lokale wegen zoals buurtwegen en trage wegen. Daar waar nodig voert ze infrastructurele ingrepen uit die de route autoluwer, veiliger en comfortabeler maken voor de fietser. Voor de provincie Antwerpen is dit de eerste autoluwe fietsroute die ze nadien grondig zal evalueren.

Samenwerking tussen steden, gemeentes en provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen staat in voor de begeleiding, opvolging en financiering van de werken. De steden Herentals en Turnhout, gemeente Kasterlee en onze gemeente tekenden alvast de samenwerkingsovereenkomst. 

De realisatie van de autoluwe route is voorzien voor 2021-2022.

Datum van het bericht: vrijdag 03 juli 2020

Alle nieuws