Naar inhoud
thuisloket

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Wouters Koen - Boskapelstraat / Zavelstraat - verkavelen in 4 loten open bebouwing

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020061966

de heer Koenraad Wouters heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden.

Kort omschreven gaat het over bijstellen van een verkaveling in 4 loten voor open bebouwing.

De aanvraag heeft als adres Boskapelstraat zn en Zavelstraat zn, kadastraal gekend als Lille, (afd. 1)sectie E (afd. 1) sectie E 939 A2 en (afd. 1) sectie E 939 Y.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: woensdag 08 juli 2020

Alle nieuws