Naar inhoud
thuisloket

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Maeyninckx - Noguera - Dingdongen 4 - verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning en verbouwen van stallen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020086165

de heer Jynthe Maeyninckx en mevrouw Kimberly Noguera hebben een aanvraag ingediend voor: ? stedenbouwkundige handelingen & de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over de verbouwing en uitbreiding van een zonevreemde woning en verbouwen van stallen.

De aanvraag heeft als adres Dingdongen 4 kadastraal gekend als Lille, (afd. 3) sectie D 676 B, (afd. 3) sectie D 675 A, (afd. 3) sectie D 676 D, (afd. 3) sectie D 676 C en (afd. 3) sectie D 677 A .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: woensdag 08 juli 2020

Alle nieuws