Naar inhoud
thuisloket

Veiliger kruispunt van Gebroeders de Winterstraat met Moereind

Een overzicht op plan van welke werken er uitgevoerd zullen worden.
Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in augustus een aantal veranderingen door aan het kruispunt van de Gebroeders de Winterstraat met Moereind. Het fietspad wordt veiliger aangelegd, er komt een voetgangersoversteek en een stuk van het wegdek wordt vernieuwd.

Het doorgaand verkeer op de Gebroeders de Winterstraat kan steeds voorbij de werfzone aan Moereind rijden, hetzij tijdelijk beurtelings met verkeerslichten. Tijdens één weekend asfaltwerken wordt de N153 wel volledige afgesloten voor verkeer.

Wat en waarom?

Het dubbelrichtingsfietspad langs de Gebroeders de Winterstraat (N153) kruiste de zijstraat Moereind voorheen aanliggend. Nu wordt het fietspad enkele meters richting de zijstraat getrokken en daar op een verhoogd verkeersplateau gebracht. Dat verhoogt de zichtbaarheid van de fietsers die uit beide richtingen komen aanrijden langsheen de gewestweg.
 
Daarnaast zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een veilige voetgangersoversteek creëren om de gewestweg over te steken. Dat gebeurt door de aanleg van een middeneiland en zebrapad. Op die manier kunnen voetgangers in twee bewegingen oversteken. Er worden ook enkele ontbrekende voetpaden van en naar de bushalte aangelegd. Aan de kant van Moereind komt nog een nieuwe fietsenstalling.
 
Op het einde van de werken vernieuwt AWV tijdens één weekend het wegdek van de Gebroeders de Winterstraat tussen de snelwegbrug en de zijstraat Nieuwstraat. Het wegdek wordt eerst afgefreesd en terug aangelegd met een nieuwe toplaag asfalt. Daarna worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Deze ingrepen zullen de verkeersveiligheid en het rijcomfort van alle weggebruikers verbeteren. 

Een maand werken vanaf 3 augustus

De werken starten op maandag 3 augustus. Er zijn drie verschillende fases, om zo de hinder te beperken:
  • Fase 1 ( ± 2 weken): aanleg fietsoversteek aan zijstraat Moereind
  • Fase 2 (± 2 weken): aanleg voetgangersoversteek en voetpaden op de Gebr. de Winterstraat (N153).
  • Fase 3 (één weekend): vernieuwing wegdek asfalt tussen snelwegbrug en Nieuwstraat.

Het Moereind zal een maand afgesloten zijn ter hoogte van de Gebr. de Winterstraat. De straat blijft bereikbaar via de omliggende gemeentewegen. Fietsers zullen steeds voorbij de werfzone kunnen blijven rijden. Het gemotoriseerd verkeer op de Gebr. de Winterstraat kan tijdens deze werken steeds in beide richtingen voorbij de werfzone rijden.

De laatste twee weken van augustus zal dat beurtelings gebeuren, m.b.v. tijdelijke verkeerslichten.

Tijdens één weekend asfaltwerken wordt de gewestweg wel volledig afgesloten van vrijdagavond tot zaterdagavond. De op- en afritten van het complex 21 van de E34 blijven bereikbaar via de kant van dorp Lille. Er worden omleidingen voorzien via de E34 en de gewestwegen in de omgeving. Het fietspad blijft wel toegankelijk. Die werken staan nu gepland vanaf vrijdagavond 21 tot zaterdagavond 22 augustus 2020.

Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden. Alle updates vind je terug via het Agentschap Wegen en Verkeer.

 
Datum van het bericht: donderdag 09 juli 2020

Alle nieuws