Naar inhoud
thuisloket

Verledden van openbare verlichting

Schematische weergeve van de huidige en gewenste situatie
Tegen 2030 willen we samen met Fluvius onze volledige openbare verlichting ombouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Via de versnelde ombouw mikken we vooral op een forse daling van ons energieverbruik, energiekosten en CO2-uitstoot.

Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

Ledombouw in cijfers

In onze gemeente staan momenteel 2647 verlichtingspalen, waarvan 210 led-toestellen. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2030 moeten we 250 toestellen per jaar verledden. Dankzij die snelle ledombouw daalt het energieverbruik en de CO2-uitstoot 12 tot 15 keer sneller dan via het huidige ombouwprogramma.

Minimale hinder voor buurtbewoners

In samenwerking met Fluvius proberen we alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd en zullen we dit zoveel mogelijk combineren met andere geplande werken.

Voor 2020 staan de volgende straten in onze gemeente gepland, goed voor 251 nieuwe armaturen: Stepke, Blommerschotsebaan, Meidoornlaan, Kerkepad, Bergpad, Houtvesterstraat, Veenzijde, Oostmalsebaan, Oude Lillebaan, Moereind, Achterste Moereind, Moereindpad, Lindenlaan, Rooien, Beerseheide, Rooienkapel, Landaustraat, Middelveld, Schoolblok, Kan. J. Peetersstraat, Brulens en Zittaart.

Datum van het bericht: donderdag 02 juli 2020

Alle nieuws