Naar inhoud
thuisloket

Tijdelijke politieverordening - Film in ’t bos 6 augustus 2020 - Goedkeuring

De burgemeester van de gemeente Lille maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 juli 2020 volgende beslissing heeft genomen:

Tijdelijke politieverordening - Film in ’t bos 6 augustus 2020 - Goedkeuring

Deze beslissing treedt op 28 juli 2020 in werking.

De beslissing ligt ter inzage in het gemeentehuis en je vindt ze ook hieronder.

Datum van het bericht: dinsdag 28 juli 2020

Alle nieuws