Naar inhoud
thuisloket

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Severins - Peeters - Houtzijde 131 - verbouwen van een zonevreemde woning en aanpassing /slopen van een deel van de bijgebouwen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020083238

de heer Adriaan Severins en mevrouw Elena Peeters hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een zonevreemde woning en aanpassing/slopen van een deel van de bijgebouwen.

De aanvraag heeft als adres Houtzijde 131 kadastraal gekend als Lille, (afd. 1) sectie C 232 T

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: donderdag 30 juli 2020

Alle nieuws