Naar inhoud
thuisloket

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor Poels Rudy - Baan zn - ophogen van een perceel, aanleggen van een paardenweide met track rondom de weide en droge zone en rolzone

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020091726

Rudy Poels heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het ophogen van een perceel, aanleggen van een paardenweide met track rondom de weide en droge zone en rolzone.

De aanvraag heeft als adres Baan zn - kadastraal gekend als Poederlee, (afd. 4) sectie B 103 C en (afd. 4) sectie B 102 A

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: vrijdag 31 juli 2020

Alle nieuws