Naar inhoud
thuisloket

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsverguning voor Nagels - Verhaert - Beersebaan 7 - verbouwen van een eengezinswoning met kantoor tot kantoorruimte met appartement en aanleggen van parkeerplaatsen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020084023

mevrouw Isabelle Verhaert en de heer Olaf Nagels hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning met kantoor tot kantoorruimte met appartement en aanleggen van parkeerplaatsen.

De aanvraag heeft als adres Beersebaan 7 - kadastraal gekend als Gierle, (afd. 3) sectie C 703 N.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Rechtestraat 44 te 2275 Lille.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloket.be.

Datum van het bericht: donderdag 30 juli 2020

Alle nieuws