Naar inhoud
thuisloket

Tijdelijke vergunningsstop voor grote bouwprojecten

appartementsblok
De gemeente heeft besloten om geen grote bouwprojecten meer te vergunnen tot haar visie op wonen klaar is (juni 2021). Gezinnen met bouwplannen moeten zich geen zorgen maken. Voor het bouwen van een ééngezinswoning of een tweegezinswoning komt er geen tijdelijke vergunningsstop.

Ook het verkavelen van een perceel in maximaal twee loten blijft mogelijk.

Onze vier dorpen vormen een groene, landelijke gemeente. Momenteel zien we dat bouwontwikkelaars zich vaak richten op grote percelen buiten de kernen. Deze trend willen we een halt toe te roepen. In februari van dit jaar zijn we daarom, samen met de dienst ruimtelijke planning van IOK, gestart met de opmaak van een visie op wonen. We willen het dorpse karakter van onze gemeente bewaren en de ‘appartementisering’ tegengaan. We willen voorkomen dat er nog meer open ruimte buiten de kernen ingenomen wordt. De ruimte om te bouwen in de kernen gaan we daarom beter gebruiken. De woonvisie wordt meer dan een set van regels. Het wordt een visie over hoe we toekomst van onze gemeente zien.

De Vlaamse Regering en de provincie hebben enkele principes rond ruimtegebruik, duurzaamheid en mobiliteit opgesteld. In de op te maken woonvisie zal de gemeente deze principes vertalen naar een eigen ruimtelijk beleid. Verder engageerde de gemeente zich in 2014 reeds tot ondertekening van het burgemeestersconvenant Kempen 2030. Het lokale ruimtelijk beleid is een belangrijk instrument om een echt lokaal klimaatbeleid te voeren en de omgeving meer klimaatbestendig te maken, stelt de gemeente.

We willen het bestaande woningaanbod en de huidige en toekomstige woningbehoeften op elkaar af te stemmen, rekening houdend met de beperkte beschikbare ruimte die voorhanden is en de immense klimaatuitdaging die voor ons ligt. We gaan de meest geschikte locaties om te wonen afbakenen. We houden hierbij maximaal rekening met de mobiliteit in onze gemeente en de kwaliteit van de woonprojecten. Wonen in onze gemeente moet betaalbaar blijven. Tegelijkertijd gaan we toezien op de kwaliteit van de woonprojecten. We gaan voor duurzaam en zuinig ruimtegebruik, efficiënte mobiliteit en levendige kernen.

Gezinnen met bouwplannen moeten zich geen zorgen maken

De gemeente wil de visie op wonen in juni 2021 klaar hebben. Tot dan gaat het gemeentebestuur geen grote bouwprojecten meer vergunnen.

Belangrijk om te weten is dat er voor gezinnen met bouwplannen niets wijzigt. Voor één- of tweegezinswoningen is er geen vergunningsstop. Ook het verkavelen van een perceel in maximaal twee loten blijft mogelijk. Een tijdelijke vergunningsstop tot de woonvisie klaar is, is voor grote projecten wel nodig. We krijgen veel vragen rond het bouwen van meergezinswoningen met een divers aantal woongelegenheden. Omdat we binnen de procedure van opmaak van de woonvisie nog heel wat vraagstukken moeten oplossen, is het op dit moment niet mogelijk om op een gefundeerde wijze uitspraken te doen omtrent deze vragen. Alle vragen hebben betrekking op mekaar en kunnen niet worden gezien als afzonderlijke delen. Met de visie op wonen wensen we een gebundeld antwoord te creëren op alle verschillende uitdagingen en al de verschillende kansen en knelpunten die er momenteel zijn. Mensen die willen bouwen, willen duidelijke richtlijnen en spelregels. Daarom besloten we om tijdelijk aanvragen voor grote nieuwe projecten niet meer te behandelen. Doordat we al gestart zijn met de opmaak van de woonvisie kunnen we deze periode wel kort houden. We verwachten de visie in juni 2021 klaar te hebben.

Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen op de tijdelijke vergunningsstop:

  • projecten ingediend door sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van het behalen van een bindend sociaal objectief
  • projecten die ingediend zijn voor 26 augustus 2020
  • projecten die reeds uitvoerig met een omgevingsambtenaar werden besproken en waarvoor reeds een gunstig advies werd verleend
Datum van het bericht: donderdag 27 augustus 2020

Alle nieuws