Naar inhoud
thuisloket

Poederleenaars willen elkaar in de toekomst ontmoeten in de kerk

Tijdens een interactief toonmoment op dinsdagavond 29 september maakten de inwoners van Poederlee kennis met het eerste toekomstbeeld voor hun kerk.
De inwoners van Poederlee hebben een toekomstbeeld gemaakt voor hun kerk. Afgelopen voorjaar kwamen een aantal gedreven inwoners van Poederlee verschillende keren (digitaal) samen. De opgave: welke toekomst zien we voor het kerkgebouw in ons dorp? Voorlopig blijft de kerk alvast gewoon een kerk.

Tijdens een interactief toonmoment op dinsdagavond 29 september maakten de inwoners van Poederlee kennis met het eerste toekomstbeeld voor hun kerk. Alle bevindingen werden gebundeld in een eindrapport.

Door in te stappen in het participatietraject Kerk als Dorpsknooppunt van het Innovatiesteunpunt, RURANT vzw in samenwerking met de provincie Antwerpen wilden de gemeente Lille en de kerkfabriek van Poederlee samen met de inwoners een toekomstverhaal schrijven voor de Sint-Jan-Baptistkerk.

Tijdens het traject kwamen heel wat ideeën naar boven voor een nieuwe invulling van het kerkgebouw. Die ideeën leiden tot vier uiteenlopende scenario’s: kerk als kerk, kerk als ontmoetingsplaats, kerk als cultuurtempel, kerk als parkluifel waarbij de kerk aangepast wordt tot overdekte structuur in een groter park in het dorp. Het scenario ‘Kerk als ontmoetingsplaats’ valt het meeste in de smaak.

Kerk als ontmoetingsplaats voor de inwoners

De inwoners gaven heel duidelijk aan dat de kerk in de toekomst een plek van ontmoeting moet zijn. Daarmee bedoelen ze een uitnodigende plek waar je gemakkelijk binnen en buiten kan lopen, met laagdrempelige activiteiten, voorzien van een eerstelijnsaanspreekpunt rond bijvoorbeeld zorg en welzijn, maar evengoed met een beperkte (gemeentelijke) dienstverlening tot zelfs een dagopvang voor specifieke doelgroepen. Voorlopig zijn dit nog toekomstdromen. De kerk blijft nog in de eerste plaats een kerk. Ze zal dus zeker niet aan de religieuze dienst onttrokken worden. De kerkfabriek gaf ook aan dat de religieuze functie momenteel nog voldoende dragend is. Een eventuele bestemmingswijziging of nevenbestemming is dus niet aan de orde. Veel ontmoetingsfuncties die naar voorgeschoven werden als mogelijk toekomstige invulling voor de kerk worden momenteel ook ingevuld door parochiecentrum Mollenhof.

Samenwerking als dé sleutel voor de toekomstige invulling

Welk (nieuw) gebruik de kerk van Poederlee ook krijgt in de toekomst, voor de inwoners staat verbinding centraal. Verbinding tussen mensen, initiatieven, met de omgeving van de kerk. Samenwerking wordt als dé sleutel voor de toekomstige invulling gezien. Ontmoeting en cultuur voorzien kan enkel maar door samen te werken met parochiecentrum Mollenhof, de plaatselijke horeca, de kerkfabriek, het gemeentebestuur en de verenigingen.

De volgende stappen

Met Kerk als dorpsknooppunt hebben de inwoners van Poederlee een allereerste start gemaakt om de toekomst van de kerk vorm te geven. Er zullen nog vele stappen gezet moeten worden. De inspraak van de mensen van Poederlee is dan ook cruciaal in dit participatieve traject. Het toekomstbeeld versterkt de dialoog tussen het bisdom en gemeente Lille in de opmaak van het kerkenbeleidsplan van de gemeente. De gemeente Lille tekende ook in op de laatste oproep van het Projectbureau Herbestemming Kerken. Zij gaan onderzoeken of de suggesties op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het rapport Kerk als dorpsknooppunt Poederlee is hierbij een houvast. 

Provincie Antwerpen bundelt ervaringen van Kerk als dorpsknooppunt in beleid

Kerk als dorpsknooppunt is een initiatief van het Innovatiesteunpunt en RURANT met cofinanciering uit Platteland Plus (Vlaanderen en provincie Antwerpen). Het project vertrekt vanuit de gemeenschap rond een kerkgebouw en wil samen met hen, in een participatief traject, werken aan een toekomststrategie voor het kerkgebouw.

Lees het eindrapport

Het eindrapport kan je nalezen via de website van Veerkrachtige Dorpen.

Datum van het bericht: woensdag 30 september 2020

Alle nieuws