Naar inhoud
thuisloket

Verenigingen mogen enkel nog verkopen organiseren met een professionele partner

foto van een wafel
Door de huidige corona-problematiek zijn we genoodzaakt nog een tandje hoger te schakelen om de veiligheid van onze inwoners te garanderen. Met pijn in het hart: Verenigingen mogen geen verkopen (wafels, gadgets...) meer organiseren tenzij deze door een professionele partner worden verzorgd.

In deze tijden waarin onze verenigingen het al heel moeilijk hebben, is het zeer zwaar deze beslissing te moeten nemen. We moeten echter de veiligheid van onze inwoners voorop zetten.

Het gemeentebestuur werkt momenteel aan bijkomende financiële maatregelen om het gemis aan inkomsten van de verenigingen op te vangen. Op de gemeenteraad van november worden deze besproken.

Waarom doen we dit?

Veel verenigingen vervangen hun eetdagen door huis-aan-huisverkopen. Het organiseren van deze verkopen zorgt voor extra contacten tussen de leden van de betrokken vereniging onderling (vergaderen, klaarzetten van bestellingen...) en extra contacten met de sympathisanten van de vereniging (oppikken of leveren van de bestelling). Dit risico moeten we uitschakelen. 

Op woensdag 4 november 2020 vond opnieuw een overleg plaats tussen de gouverneur en de burgemeesters van de provincie Antwerpen, waarin de gouverneur haar steun verleende aan lokale strengere maatregelen ten opzichte van verenigingen, gemotiveerd door hogere besmettingscijfers.

Het ministrieel besluit van 28 oktober 2020 bepaalt dat wanneer de burgemeester of de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen moet nemen vereist door de situatie.

Op het grondgebied van de gemeente Lille wordt vastgesteld dat diverse verenigingen een aantal activiteiten wensen te organiseren. Deze activiteiten kaderen o.a. in het afhalen of leveren aan huis van etens- of voedingswaren (om op deze manier financiële verliezen te compenseren).

In het overleg met de gouverneur d.d. 4 november 2020 wordt gesteld dat het echter niet mogelijk is om deze activiteiten organisatorisch plaats te laten vinden zonder dat hier de van toepassing zijnde maatregelen gerespecteerd kunnen worden. In tegenstelling tot de professionelen in deze sector (restaurants, traiteurs...) is het op dit moment absoluut niet aangewezen om dergelijke activiteiten door verenigingen te laten plaatsvinden.

Datum van het bericht: maandag 09 november 2020

Alle nieuws