Naar inhoud
thuisloket

Afgelijnd kader voor weekendverblijven

foto van een weekendverblijf buiten onze gemeente
Het gemeentebestuur werkt momenteel aan een afgelijnd kader voor weekendverblijven. Met dit kader wil de gemeente het natuurbehoud verzekeren, illegale bewoning tegengaan en bouwovertredingen voorkomen.

De gemeente wil op deze manier ook streven naar kwaliteitsvolle verblijven en een toeristische opwaardering van de zones voor weekendverblijven. Het kader wordt opgenomen in een verordening die begin volgend jaar van kracht gaat. Dit najaar loopt er een openbaar onderzoek.

In de nieuwe verordening neemt de gemeente op dat er enkel aan een voldoende uitgeruste weg gebouwd kan worden. De nieuwe verordening voorkomt dat nieuwe vakantiehuisjes gebruikt kunnen worden om permanent te wonen. Zo zal er in de toekomst kleiner gebouwd moeten worden en komen er bepalingen die de natuur en het milieu ten goede komen. Een groendak wordt bijvoorbeeld verplicht en er mag maar weinig verharding komen. Bouwheren zullen ook minder mogen ontbossen op hun perceel. Verder wordt gestreefd naar duurzaamheid door bepalingen op te nemen met betrekking tot materiaalgebruik en isolatienormen.

Openbaar onderzoek

Het ontwerp van de 'Gemeentelijke verordening openluchtrecreatieve verblijven ligt ter inzage in het gemeentehuis, Rechtestraat 44 van 16 november tot 15 december 2020. Bezwaren mogen naar hetzelfde adres gestuurd worden ter attentie van de dienst Ruimtelijke Ordening.

Door de coronamaatregelen moet je een afspraak maken om het onderzoek in te kunnen kijken. Neem hiervoor contact op met de dienst stedenbouw.

Stedenbouw - omgeving@lille.be - 014 44 82 34

Datum van het bericht: vrijdag 13 november 2020

Alle nieuws