Naar inhoud
thuisloket

Ophokplicht voor pluimvee door vogelgriep

kip
Alle houders van pluimvee moeten sinds 15 november hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren.

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden onze dieren beschermd. Sinds 15 november moeten naast professionele bedrijven nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen. Daarnaast worden ook alle verzamelingen van pluimvee en vogels strikter gereguleerd. 

Datum van het bericht: zaterdag 14 november 2020

Alle nieuws