Naar inhoud
thuisloket

Verschil woonerf en fietsstraat

Verschil woonerf en fietsstraat
In onze gemeente vind je fietsstraten in elke schoolomgeving. Ook is er op twee plaatsen een woonerf: aan Den Hert, aan het Apostolinnenpad en aan Pastoorshof. Wat mag je juist wel en niet in een woonerf en wat is het verschil met een fietsstraat?

In een woonerf

  • mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken
  • mogen bestuurders de voetgangers niet hinderen
  • mag je maximaal 20 kilometer per uur rijden
  • mogen voetgangers het verkeer niet nodeloos belemmeren
  • mag je enkel parkeren op de aangeduide parkeervakken

In een fietsstraat

  • mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij eenrichtingsverkeer of de helft van de rijbaan bij tweerichtingsverkeer
  • mogen gemotoriseerde voertuigen fietsers niet inhalen
  • mag je maximaal 30 kilometer per uur rijden
Datum van het bericht: maandag 16 november 2020

Alle nieuws