Naar inhoud
thuisloket

Traject Veerkrachtige Dorpen Wechelderzande afgerond

Een van de sessies van Veerkrachtige Dorpen
Begin maart 2020 gaven we het startschot voor Veerkrachtige Dorpen Wechelderzande. In vijf sessies gingen de inwoners van Wechelderzande onder andere op zoek naar een nieuwe invulling voor Hof D'Intere en de oude pastorij. Deze input wordt mee opgenomen in de ontwikkeling van het Wensbeeld.

Traject

Een startmoment, een online sessie, een parkspel en nog twee fysieke bijeenkomsten: dat was het traject dat we voor Veerkrachtige dorpen Wechelderzande aflegden. Samen dachten de Wechelaars na over een nieuwe invulling voor Hof d’Intere en de oude pastorij. Samen bekeken ze ook de uitdagingen waar het dorp voor staat.

Resultaat

Voor de oude pastorij is het duidelijk. Onze inwoners zien dit als locatie waar verenigingen kunnen bijeenkomen en vergaderen kunnen houden. Voor Hof d’Intere ligt de puzzel moeilijker. De inwoners zien dit als evenementlocatie, maar beseffen ook dat er weinig grote ruimtes zijn in het kasteel en dat het gebouw moeilijk toegankelijk is. Alle voorstellen en bedenkingen van de inwoners rond de uitdagingen waar Wechelderzande voor staat, worden gebundeld in de bewonersvisie.

Toekomst

De bewonersvisie voor Veerkrachtige dorpen Wechelderzande wordt nu uitgeschreven. Deze nemen we mee in de verdere ontwikkeling van het Wensbeeld Wechelderzande. In en rond de oude pastorij gaan we aan de slag om het gebouw de gewenste functie te geven. Als quick-win wilden de inwoners inzetten op meer evenementen in Wechelderzande om meer beleving te krijgen in het dorp. De gemeente gaat hen hierinmaximaal ondersteunen

Datum van het bericht: maandag 16 november 2020

Alle nieuws