Naar inhoud
thuisloket

Ophokplicht nog steeds van kracht

kip
De ophokplicht van pluimvee en vogels geldt nog steeds voor het hele grondgebied. Sinds 15 november 2020 moet pluimvee opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht.

Volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:
  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.
Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen, kunnen we ons pluimvee beschermen.
 
Meer informatie vind je op de website van het FAVV.
Datum van het bericht: vrijdag 08 januari 2021

Alle nieuws