Naar inhoud
thuisloket

Ontdek oude beelden van onze gemeente in het Kempens Erfgoed Portaal

De Spekmolen van Louis Hermans in Gierle
Drie Kempense erfgoedcellen en hun partners lanceren een nieuwe online erfgoeddatabank. In het Kempens Erfgoed Portaal vind je oude beelden en data van onze vier dorpen en alle andere Kempense dorpen, zoals deze prachtige foto van De Spekmolen van Louis Hermans in Gierle.

Surf naar www.kempenserfgoed.be om het te ontdekken.

Immense ommezwaai voor digitaal erfgoed

Wie vandaag online informatie over erfgoed zoekt, vindt maar heel verspreid wat informatie terug. Het Kempens Erfgoedportaal brengt daar verandering in door de voormalige erfgoedbanken Kempense Krantenbank, Erfgoedbank Noorderkempen en Kempens Erfgoed te bundelen op www.kempenserfgoed.be. Ook de data over de Antwerpse Kempen uit de Vlaamse Erfgoeddatabank vind je er terug.

Je ontdekt er meer dan 80.000 beelden en 90.000 kranten! In de toekomst zullen nog meer databanken geïntegreerd worden in het portaal. 

Het Kempens Erfgoedportaal is een initiatief van de drie Kempense erfgoedcellen: Kempens Karakter, k.ERF en Erfgoed Noorderkempen in samenwerking met gemeenten, vrijwilligers en met steun van de Vlaamse Overheid.

Datum van het bericht: woensdag 03 februari 2021

Alle nieuws