Naar inhoud
thuisloket

Evaluatie fietsoverweg Heerle

De overweg aan Heerle
Vorige zomer vormde Infrabel, in nauw overleg met de gemeente, de overweg in Heerle om tot een fietsoverweg. Het gaat om een proefopstelling die nu tussentijds geëvalueerd wordt. Vul jij de enquête mee in?

De omvorming van deze overweg kadert in het beleid van Infrabel waarbij het sterk inzet op het verhogen van de veiligheid van het spoornet.  Het Belgische spoornet is een van de drukst bezette netten in Europa en telt vandaag 1.700 overwegen. Waar het kan, wil Infrabel zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. Het zoeken naar deze alternatieve mobiliteitsoplossingen gebeurt steeds in nauw overleg met de lokale overheden.

Tussentijdse evaluatie

Aangezien de fietsoverweg intussen een halfjaar in gebruik is, wil Infrabel, in samenwerking met de gemeente, een eerste evaluatie maken van dit project. We willen de gebruikers van de fietsoverweg hierin nauw betrekken, daarom werd een korte enquête opgemaakt.

Vul de enquête hier in

Datum van het bericht: donderdag 18 februari 2021

Alle nieuws