Naar inhoud
thuisloket

Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Er zijn drie mogelijke tracés.
De Vlaamse overheid maakt samen met de Antwerpse haven een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, kortweg GRUP, om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat van de Antwerpse haven tot de grens met Nederland. Eén van de mogelijke tracés loopt over onze gemeente.

Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. 

Hoe ziet een leidingstraat eruit?

Na de aanleg van een leidingstraat blijven de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond zoveel mogelijk behouden. Landbouw, natuurontwikkeling of recreatie blijven mogelijk. Niet toegelaten boven de leidingstraat is bebouwing, bomen of diep wortelende struiken.

Meer informatie

De startnota voor de opmaak van het GRUP stelt drie te onderzoeken tracés voor waarvan er één door onze gemeente loopt. Reageren op de startnota kan tot 30.04.2021. De basisinformatie vind je in de flyer hieronder. Uitgebreide informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Je kan er ook inschrijven voor de digitale participatiemoment op:

  • donderdag 25 maart 2021
  • dinsdag 30 maart 2021
  • dinsdag 6 april 2021
  • donderdag 8 april 2021
  • dinsdag 13 april 2021
  • donderdag 15 april 2021
  • dinsdag 20 april 2021
  • donderdag 22 april 2021

Nog vragen?

Vlaamse overheid, Departement Omgeving
omgevingsplanning@vlaanderen.be 
02 553 38 00

Datum van het bericht: woensdag 03 maart 2021

Alle nieuws