Naar inhoud
thuisloket

Geen zitdagen voor belastingaangifte

Foto van een belastingbrief en rekenmachine
Door de huidige context van het coronavirus heeft de FOD Financiën beslist om net als vorig jaar geen sessies voor hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting te houden. Je kan wel telefonische hulp krijgen.

Telefonische hulp bij het invullen

Hulp bij het invullen van de aangiften zal gebeuren via telefonische afspraken. Belastingplichtigen kunnen een afspraak krijgen door te bellen naar het nummer dat op de envelop van hun aangifte staat. Vervolgens ontvangen ze na het invullen een brief met een samenvatting van hun gegevens, die ze per post of via Tax-on-web kunnen bevestigen.

Je aangifte via Tax-on-web (MyMinfin): simpel en snel!

Je aangifte of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei. Je aangifte is al grotendeels vooraf ingevuld.

Hoe krijg je toegang tot je aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte? Ga naar www.MyMinfin.be en meld je aan met Itsme, of met je identiteitskaart.

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

  • Je gegevens zijn juist en volledig?
    • Je moet niets doen. Je zal automatisch je aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
  • Je gegevens zijn onjuist of onvolledig?
    • Je moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin), hetzij via het papieren antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?

  • Raadpleeg de website van de FOD Financiën, www.financien.belgium.be
  • Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur).
Datum van het bericht: maandag 19 april 2021

Alle nieuws