Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Verkeersmaatregelen verblijfsgebied Valvekenstraat - Houtzijde - De Dijken

Het principe van Fix the Mix
Bij de ontwikkeling van het mobiliteitsplan werd de gemeente ingedeeld in 12 verblijfsgebieden. Het verblijfsgebied in de ruime omgeving van Valvekenstraat komt eerst aan bod. Op basis van de input van de bewoners ontwikkelde onze dienst mobiliteit samen met studiebureau Mint een mobiliteitsplan.

Binnen elk verblijfsgebied willen we de verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit verhogen. We baseren ons hiervoor op de basisprincipes van Fix the Mix. Met deze concrete aanpak van Fietsberaad willen we inzetten op aantrekkelijke, veilige en gezonde wijken.

Vorig jaar in juni organiseerden we een participatieavond waarbij alle buurtbewoners van het verblijfsgebied Valvekenstraat - Houtzijde - De Dijken waren uitgenodigd. Met de input die we toen kregen, ontwikkelde onze dienst mobiliteit samen met studiebureau Mint een plan met verschillende verkeersmaatregelen en -ingrepen op korte en lange termijn met als doel de verkeersveiligheid in de buurt te verhogen.

Maatregelen op korte termijn

Om het sluipverkeer te ontmoedigen, zullen we volgende verkeerswerende maatregelen nemen:

  • Eenrichtingsverkeer op Houtzijde tussen De Dijken en Gierlebaan, in de richting van Gierlebaan.
  • Een tractorsluis in Klophamer. De doorgang blijft verzekerd voor landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers. De exacte locatie wordt bepaald in samenspraak met de betrokkenen.
  • Het plaatsen van een paaltje in het doorsteekje tussen Gierlebaan en Kapelstraat, om de straat af te sluiten langs de kant van de Gierlebaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. Dit heet een dooRlopende straat. Hetzelfde doen we bij het stukje Kapelstraat, dat het pleintje doorkruist. De exacte locatie bepalen we in samenspraak met de bewoners die in de directe omgeving wonen.

Daarnaast nemen we een aantal snelheidsremmende maatregelen:

  • De kruispunten Wechelsebaan-Valvekenstraat en Houtzijde-De Dijken worden haakser aangelegd zodat het in- en uitrijden aan deze punten aan een verlaagde snelheid moet gebeuren. Beide kruispunten worden begin mei al voorlopig versmald door paaltjes. Na positieve evaluatie zullen deze definitief worden versmald door herinrichting.
  • In de Valvekenstraat en Groeneweg maken we de bestaande asverschuivingen definitief door middel van een plantvak.
  • Invoering zone 30 in de omgeving van het pleintje Kapelstraat-Akkerstraat.

Alle maatregelen voeren we de komende maanden in, enkel de definitieve asverschuiving in Groeneweg komt pas aan bod in het najaar. Het eenrichtingsverkeer in Houtzijde, tussen Gierlebaan en De Dijken wordt afgestemd op de werken langs de Gierlebaan, en ingevoerd na afronding van fase 1. Tijdens deze werken zal de verkeersdruk in het verblijfsgebied even hoger liggen, we vragen begrip voor deze situatie.

Maatregelen op langere termijn (2022 – 2024)

Op langere termijn zullen er enkele kruispunten verhoogd aangelegd worden. Hierbij geven we prioriteit aan het verhoogde kruispunt in de directe omgeving van kleuterschool GVB De Springplank.

  • Kruispunt Valvekenstraat-Kauwenberg
  • Kruispunt Houtzijde-Groeneweg
  • Kruispunt Valvekenstraat-Houtzijde (kapelleke). We maken dit kruispunt ook compacter.
  • Kruispunt Groeneweg-Akkerstraat

We vragen ook aan het Agentschap Wegen en Verkeer of er een mogelijkheid bestaat om een middeneiland te plaatsen ter hoogte van het kruispunt Wechelsebaan –Valvekenstraat. Deze vraag kwam meermaals ter sprake tijdens de participatieavond vorig jaar.

Overzicht maatregelen op kaart

Op het kaartje onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle geplande maatregelen. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze dienst mobiliteit via mobiliteit@lille.be of 014 88 98 86.

Datum van het bericht: woensdag 21 april 2021

Alle nieuws