Naar inhoud
thuisloket

Heraanleg groenzones, veiligere verkeersomgeving en gescheiden riolering voor Rozenlaan

Twee bewoners aan hun nieuwe ouderenwoning
Woonmaatschappij DE ARK, gemeente Lille en Fluvius slaan de handen in elkaar en werken samen aan een grondige opwaardering van de Rozenlaan in Gierle. Op de planning staat een vernieuwing van de riolering, een aantal verkeersingrepen en de aanleg van groenzones.

Renovatie huizen

Van 2014 tot 2019 renoveerde DE ARK al 64 woningen in de Rozenlaan. De huizen voldoen nu helemaal aan de huidige eisen op vlak van energie, techniek en comfort. In 2019 startte de volgende fase in het project: 9 nieuwbouwwoningen voor ouderen. Ook die zijn bijna klaar. Deze zomer trekken 9 gezinnen naar hun nieuwe ouderenwoning in de Rozenlaan. 

Groenzones en verkeersingrepen

Ook de omgeving krijgt een grondige update. Samen met DE ARK verfraaien we de groenpleinen tussen de woningen. Momenteel zijn dit nog klassieke grasvelden. We richten er verschillende zones in waar jong en oud kunnen samenkomen. Elk pleintje krijgt een eigen invulling. Zo komt er een petanquebaan, een speelzone voor kinderen en een rustzone met zitbanken.

Daarnaast zullen enkele verkeersingrepen de verkeersveiligheid in de straat verhogen. In het midden van de Rozenlaan leggen we een verhoogd verkeersplateau aan met een veilige oversteekplaats, in combinatie met een wegversmalling. Het kruispunt met de Doolstraat wordt eveneens verhoogd aangelegd en snoeren we in om het sluipverkeer tussen de Vennestraat en de Kloosterstraat in te dijken.

Gescheiden riolering

Als laatste wordt een gescheiden riolering de kers op de taart. De riolering in de straat bestaat nog uit een oud stelsel. Fluvius zal de verouderde riolering vernieuwen en een gescheiden stelsel aanleggen zodat regen- en afvalwater apart afgevoerd kunnen worden.

Timing

Al deze geplande werken samen zijn zeer ingrijpend, maar we vinden het belangrijk om de hele zone aan te pakken en op te waarderen. Zo vermijden we dat er op korte termijn opnieuw werken moeten plaatsvinden. De samenwerkingsovereenkomst tussen DE ARK, de gemeente en Fluvius werd op de gemeenteraad van april goedgekeurd. Nu kan de aanbesteding opgestart worden. De werken starten normaal dit najaar.

Datum van het bericht: donderdag 29 april 2021

Alle nieuws