Naar inhoud
thuisloket

Lille en Kasterlee gaan nauwer samenwerken

foto gemeentehuis
Kasterlee en Lille hebben de intentie om een structurele samenwerking op te zetten. We werken al op veel vlakken samen met Kasterlee. Zo hebben we een gemeenschappelijke commissie voor ruimtelijke ordening en werken we samen voor de vaccinatiecampagne. De eerstvolgende samenwerking wordt de bib.

Met een structurele samenwerking willen Lille en Kasterlee de slagkracht van hun regio en dus ook van de individuele gemeenten vergroten en klaar staan voor de toekomst. Het voorstel tot samenwerking is in een intentieverklaring gegoten en wordt deze week voorgelegd aan de gemeenteraden van Lille en Kasterlee.

Klaar voor de toekomst

Lokale besturen gaan in de toekomst nog erg grote uitdagingen het hoofd moeten bieden. Lille en Kasterlee hebben op een heel aantal domeinen gelijkaardige belangen. Deze samenwerking versterkt fundamenteel beide gemeenten als gelijkwaardige partners, levert schaalvoordelen op, vermindert de kwetsbaarheid van kleinere gemeenten, versterkt toekomstgericht de bestuurskracht en beleidscapaciteit enorm en versterkt de strategische positionering in de regio.

Gezamenlijke studie

Tegelijkertijd engageren beide besturen zich om in 2023-2024 via een externe partner een gezamenlijke studie te laten uitvoeren.

Deze studie zal voor de volgende legislatuur (2025-2030) de beleidskeuzes voor de toekomstige samenwerking via verschillende mogelijkheden voorbereiden. We denken dan bijvoorbeeld aan een heroriëntering van bestaande samenwerkingsverbanden, een nieuw specifiek intergemeentelijk samenwerkingsverband, een ambtelijke fusie of een fusie.

Op de agenda van de gemeenteraad

Op 25 mei 2021 wordt aan de gemeenteraad van Kasterlee goedkeuring voor deze intentieverklaring gevraagd. In Lille staat de verklaring op 26 mei 2021 op de agenda. Deze is openbaar en te volgen via de livestream op het YouTube-kanaal van de gemeente Kasterlee of via de link in de dagorde van de gemeente Lille.

Samenwerking bibliotheek

Omdat de bibliothecaris van Kasterlee dit jaar op pensioen gaat, zal de samenwerking met Lille al meteen vorm krijgen. De huidige bibliothecaris van Lille zal de aansturing van de bibliotheken in Kasterlee en Lille combineren. De procedures en tarieven zullen ook op elkaar afgestemd worden.

Datum van het bericht: woensdag 19 mei 2021

Alle nieuws