Naar inhoud
thuisloket

Preventieve bestrijding processierups gestart

Tractor met kanon
De processierupsen ontwikkelden zich dit jaar trager door het koude weer in het voorjaar. Iets later dan anders zijn de rupsen naar het tweede larvestadium verveld. Eind mei konden we starten met de preventieve behandeling.

Signaleren in buitengebied

Processierupsen zijn niet schadelijk voor mens en dier. Ze kunnen enkel irritatie veroorzaken bij sommigen. Elke nest verwijderen is dus niet zinvol. De rupsen vormen ook een voedselbron voor veel vogels. In het buitengebied waar de rupsen niet onmiddellijk voor hinder zorgen, plaatsen we signalisatie met linten en informatiebanners zodat voorbijgangers de omgeving kunnen mijden.

Wegzuigen op publieke plaatsen

De technische dienst van de gemeente houdt mogelijke probleemlocaties nauwgezet in de gaten. Wanneer er overlast opduikt, worden deze locaties doorgegeven aan de provincie. De gemeente heeft een overeenkomst met de provincie om de nesten te laten wegzuigen. Branden laten we niet meer toepassen omdat dit meer risico geeft op beschadiging van de bomen, het ontstaan van bermbranden en het ongewild verspreiden van brandharen.

Inwoners kunnen probleemlocaties signaleren via het meldingsloket, www.lille.be/melding.

Op privaat domein

Bevinden de rupsen zich op privédomein? Dan is de gemeente niet bevoegd voor de bestrijding van de rupsen. Je contacteert best een firma gespecialiseerd in het verwijderen van deze rupsen. Op www.lille.be/processierups vind je een lijst terug.

We raden ten stelligste af om zelf een nest te bestrijden. Doe je het toch gebruik dan beschermende kledij, een veiligheidsbril en een mondmasker. Het bestrijdingsmiddel dat je koopt bij een planten- of dierenspeciaalzaak breng je aan op de bladeren waarvan de rupsen eten, niet op de rupsen zelf.

Check hier het volledige processierupsenbeleid.

Datum van het bericht: maandag 07 juni 2021

Alle nieuws