Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Realisatie groen dorpshart voor Wechelderzande van start met afbraak oude jongensschool

groen dorpshart Wechelderzande
De afbraak van de oude jongensschool in Wechelderzande is de eerste stap in de realisatie van een groen dorpshart voor Wechelderzande. De oude jongensschool wordt onder meer om bouwkundige redenen afgebroken.

De afbraakwerken stonden eerst gepland voor de kermis in juli. Doordat er asbest werd aangetroffen tijdens de afbraak werden de werken uitgesteld tot na het bouwverlof. 
 
De oude jongensschool maakt plaats voor een groen dorpshart zoals voorzien in het Wensbeeld Wechelderzande. De verenigingen die nog gebruik maken van het gebouw kunnen tijdelijk terecht in de Zandfluiter. Binnenkort zullen ze gebruik kunnen maken van de oude pastorij die we aan het vernieuwen zijn.

Groen dorpshart

Het dorpshart krijgt vorm door de zone rond de kerk verder te vergroenen tot een waardige dorpstuin en in verbinding te brengen met het park aan Hof d‘Intere. Trage wegen moeten alle gebieden verbinden. Tijdens het dorpsdebat is door de bewoners de meerwaarde van een multi-inzetbaar dorpsplein sterk in de verf gezet. Het dorpsplein kan in de toekomst worden ingezet voor de kermissen, markten en dorpsfestiviteiten. Het noordelijk deel wordt permanent ingericht als parking. Enkel bij ceremonies of grote activiteiten op andere locaties kan op het volledige plein worden geparkeerd.

Heymansstraat autoluwer

 
Kasteel Hof d’Intere is het kroonjuweel van Wechelderzande en de belangrijkste groene long van het dorp. De aanliggende straten Heymansstraat en Pastorijstraat worden autoluwer gemaakt. Het parkeren op de dries voor het kasteel verdwijnt. Parkeren kan voortaan in de mooie, grote parkeergaard naast Hof d’Intere. Ter hoogte van de dries komt enkel een langsparkeerstrook voor de bewoners. De dries wordt een volwaardige groene kern en een verlengstuk van het park van Hof d’Intere. 
 
De nieuwe verkeerssituatie houdt in dat Heymansstraat enkelrichting wordt van de Gebroeders De Winterstraat naar de Vlimmersebaan. Door de omvorming kan één aansluiting met gewestweg worden weggehaald, waardoor opnieuw ruimte is voor een terras aan brasserie De Nieuwe Keyzer.

Voorlopige fasering van de werken

 • Augustus/september 2021
  • afbraak oude jongensschool                 
 • september 2021
  • nutswerken Heymanstraat   
 • Midden september 2021
  • archeologisch onderzoek Dorpshart   
 • Najaar 2021
  • start aanleg groen dorpshart rond de kerk
  • aansluitend heraanleg Heymansstraat
Datum van het bericht: donderdag 10 juni 2021

Alle nieuws