Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Verwerking inspraakreacties Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

de drie mogelijke tracés
Tijdens de publieke raadpleging over de startnota ontving de Vlaamse overheid zo’n 4.300 inspraakreacties. Ook ons gemeentebestuur formuleerde een negatief advies. Het planteam van de Vlaamse overheid zal de reacties nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.

Het planvoornemen wordt concreter uitgewerkt. Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid.

Op basis van de inspraakreacties worden de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota.

Meer informatie: www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

Lees hier het negatieve advies van de gemeente.

Datum van het bericht: dinsdag 06 juli 2021

Alle nieuws