Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Klimaatactieplan maakt ons klaar voor de toekomst

Klimaatactieplan
In 2019 heeft Lille het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie ondertekend. Om de doelstellingen te bereiken die in het convenant staan, stelde de gemeente samen met de provincie Antwerpen en IOK een klimaatactieplan op.

Door dit document te ondertekenen, verbindt een lokaal bestuur zich
om de lokale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030, en om de gemeente
weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Om deze doelstelling
te kunnen bereiken, stelden we samen met provincie Antwerpen en IOK een klimaatactieplan op voor onze gemeente.

9 speerpunten

Het klimaatactieplan is gebaseerd op 9 speerpunten.

  1. Gemeentelijk patrimonium -40% tegen 2030, als opstap naar fossielvrij in 2050
  2. Openbaar domein klimaatproof (her-)inrichten
  3. Private ontwikkelingen klimaatproof sturen
  4. Bestaand privaat gebouwenpatrimonium renoveren of transformeren
  5. Systematische keuze voor alternatief vervoer
  6. Transitie van fossiel naar hernieuwbaar
  7. Groenblauwe netwerken als basis voor klimaatadaptatie
  8. Burgerparticipatie
  9. Lokale en circulaire consumptie

Het volledige energie- en klimaatactieplan vind je onderaan deze pagina terug.

Datum van het bericht: maandag 30 augustus 2021

Alle nieuws