Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Derde prik voor personen met verminderde immuniteit

derde prik
Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun basisvaccinatie. Deze kwetsbare patiënten krijgen vanaf 14 september een uitnodiging voor een extra dosis. In onze eerstelijnszone gaat het om 3241 personen.

Het zijn mensen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is een extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het gaat om patiënten: 

  • met aangeboren afweerstoornissen 
  • die chronische nierdialyse krijgen 
  • met ontstekingsziekten die medicatie nemen om het immuunsysteem te onderdrukken (bv. ziekte van Crohn, reumatoïde artritis) 
  • die behandeld worden tegen kanker of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
  • stamcel - en orgaantransplant patiënten, ook vóór de ingreep 
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed 

Vanaf 14 september kan iedereen zelf nakijken of hij of zij op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be. In Vlaanderen gaat het voorlopig om zo’n 200.000 mensen, maar huisartsen kunnen de lijst nog aanvullen. 

Meer informatie staat op laatjevaccineren.be.

Datum van het bericht: maandag 13 september 2021

Alle nieuws