Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Druk ook in 2022 jouw stempel op ons platteland

Landbouwer
In 2022 kunnen lokale besturen, middenveldorganisaties, ondernemers en bewoners opnieuw plattelandssubsidies aanvragen voor projecten die het Antwerpse platteland versterken, vernieuwen of verduurzamen. Heb jij ook een goed idee? Volg de online infosessie en dien je idee in voor 28 maart 2022.

In de provincie Antwerpen zijn drie LEADERgebieden, elk met hun eigen thematische focus. Gemeente Lille valt in het gebied Kempen Zuid. De drie thema’s waarbinnen je projectidee kan passen zijn: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen, Streekidentiteit en Leefbare dorpen. Op de website van Leader lees je meer over de thema's.

Praktische sessies

Om jou te inspireren en te helpen je idee vorm te geven, organiseert provincie Antwerpen op vrijdagnamiddag 18 februari 2022 een online infosessie over de subsidiemogelijkheden. Daarna heb je nog vijf weken tijd om je idee verder vorm te geven. Op 28 maart is de deadline voor het indienen van je idee, nadien kun je niet meer deelnemen.

Deelname aan de infosessie is gratis, inschrijven via een online formulier is verplicht.

Nog meer mogelijkheden

Meer info over Leader en andere subisidieproramma's?

Andere vragen? Neem contact op via platteland@provincieantwerpen.be.

Over LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Uniek aan de LEADERaanpak is dat de ideeën van onderuit groeien tot volwaardige projecten. Er zijn 3 LEADERgebieden in onze provincie. In totaal zijn er 31 Kempische gemeenten waarin zowel lokale overheden, organisaties, plaatselijke verenigingen én ondernemers in aanmerking komen voor subsidies. Allemaal kunnen ze hun steentje bijdragen aan de verdere (plattelands) ontwikkeling van gemeente en regio. 

Meer info via www.leaderprovincieantwerpen.be.

Datum van het bericht: vrijdag 17 december 2021

Alle nieuws