Nominale bijdrage

De solidariteitsraad wil de ngo’s die actief zijn in de gemeente ondersteunen met een jaarlijkse nominale bijdrage. De vertegenwoordigers van de ngo’s brengen verslag uit op de solidariteitsraad over de ondersteunde projecten en nemen actief deel aan de vergaderingen en andere acties van de solidariteitsraad.