Noodhulp

Noodhulp bij een uitzonderlijke gebeurtenis zoals een tsunami, een aardbeving of een overstroming wordt niet in het jaarlijks budget van de solidariteitsraad opgenomen. De gemeente kan wel via een begrotingswijziging initiatieven nemen om noodhulp te verlenen aan erkende organisaties.