Notariële inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichting en het stedenbouwkundig uittreksel bevatten samen de meest volledige informatie over een vastgoed of perceel.

Het gaat om deze 3 documenten:

  • Stedenbouwkundige inlichting
  • Stedenbouwkundig uittreksel, bestaande uit:
    • uittreksel uit het vergunningenregister
    • uittreksel uit het plannenregister

Stedenbouwkundige inlichting
Informatie die hoort bij het goed of het perceel, met name over ruimtelijke ordening, erfgoed, milieu, leegstand, verwaarlozing.

Uittreksel uit het vergunningenregister
Een overzicht van alle afgeleverde en geweigerde vergunningen voor het perceel, alsook eventuele inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen.

Uittreksel uit het plannenregister
Een overzicht van alle ruimtelijke plannen die van toepassing zijn op het perceel: uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen.

Procedure

Je vraagt de inlichting en/of de uittreksels aan via een email aan vastgoed@lille.be.
Je ontvangt nadien de documenten per mail.