Notariële inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichting en het stedenbouwkundig uittreksel bevatten samen de meest volledige informatie over een vastgoed of perceel.

Het gaat om deze 3 documenten:

  • Stedenbouwkundige inlichting
  • Stedenbouwkundig uittreksel, bestaande uit:
    • uittreksel uit het vergunningenregister
    • uittreksel uit het plannenregister

Stedenbouwkundige inlichting
Informatie die hoort bij het goed of het perceel, met name over ruimtelijke ordening, erfgoed, milieu, leegstand, verwaarlozing.

Uittreksel uit het vergunningenregister
Een overzicht van alle afgeleverde en geweigerde vergunningen voor het perceel, alsook eventuele inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen.

Uittreksel uit het plannenregister
Een overzicht van alle ruimtelijke plannen die van toepassing zijn op het perceel: uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen.

Procedure

Je vraagt de inlichting en/of de uittreksels online aan via onderstaande knop

Vraag de inlichting hier aan

Je ontvangt nadien de documenten per mail.

Opgelet: Je kan enkel documenten opvragen wanneer je bij ons geregistreerd bent.

Registreer je hier

Kostprijs

Per type document wordt een vergoeding van € 25 gevraagd. Voor een volledig dossier met de drie bovenvermelde documenten betaalt u dus € 75 administratieve kosten.